Emocionalna inteligencija- šta je i kako je povećati

Emocionalna inteligencija - kako je povećati

Emocionalna inteligencija utiče na sve oblasti života, hteli mi to ili ne.

U nastavku teksta pročitajte:

 • šta je emocionalna inteligencija
 • definicija emocionalne inteligencije
 • sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju
 • šta znači biti emocionalno inteligentan
 • kako se razvija emocionalna inteligencija

Ako  negiramo emocije, ako nismo u dobrom kontaktu sa njima, trošimo previše energije na potiskivanje i onda ne ostaje dovoljno energije za neke druge aktivnosti.

Ako se ne bavimo njima, ako ih posmatramo kao neprijatelje a ne kao saveznike to će se neminovno odraziti na postignuća u drugim oblastima života.

Više o tome šta je emocionalna inteligencija i kako je povećati pogledajte u ovom videu

Emocionalna inteligencija i uspeh

Kako vam razvijanje emocionalne inteligencije može pomoći da uspešno ostvarujete svoje ciljeve pogledajte u ovom videu.

 Svi tekstovi na ovom blogu se iz nekog ugla bave emocionalnom inteligencijom i njenom primenom u svakodnevnom životu.
Ako vas zanimaju konkretne emocije i praktične smernice, preporučujem da pročitate ove tekstove:

Šta je emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija je, najjednostavnije rečeno, skladno funkcionisanje razuma i osećanja. To je veština korišćenja i emocija i razuma sa ciljem da se život živi na najbolji mogući način.

U ovom tekstu ćete pronaći sledeće informacije:

 • definicija emocionalne inteligencije
 • sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju
 • šta znači biti emocionalno inteligentan
 • kako se razvija emocionalna inteligencija

*napomena: prva polovina teksta je maaalo više teorijska i stručna….ako vas to ne zanima, slobodno pređite odmah na deo šta znači biti emocionalno inteligentan

sta je emocionalna inteligencija
’Osećanja treba da budu obasjana inteligencijom, da bi se pretvorila u pravu ljubav, a inteligencija treba da bude obasjana osećanjima, da bi se pretvorila u mudrost’ Enrike Barios ’Ami’

Foto: geralt

Definicija emocionalne inteligencije

Različiti autori su emocionalnu inteligenciju definisali na različite načine. 

Prva definicija sa kojom sam se susrela dok sam pisala diplomski rad je bila definicija Danijela Golmana, autora koji je najzaslužniji za popularizaciju pojma emocionalne inteligencije. On u svojoj knjizi piše da

’potpuno ostvarenje sopstvene ličnosti pripada emocionalnoj inteligenciji- sposobnosti da se saoseća sa drugima, procenjuje, stvaraju dobri odnosi, da se bude privlačan- kao i drugim emocionalnim veštinama koje su presudne da se neko zaista uklopi u društvo i bude uspešan, a time i koristan kako sebi tako i okolini.’

Golman emocionalnu inteligenciju definiše kroz sledeće kompetencije:

 • samosvesnost, uključujući i emocionalnu samosvesnost, tačnu samoprocenu i samopouzdanje,
 • upravljanje sobom, uključujući orijentaciju ka postignuću, prilagodljivost, inicijativnost, pouzdanost, savesnost i samokontrolu,
 • socijalnu svesnost, uključujući empatiju, orijentaciju ka služenju drugima i organizacionu svesnost,
 • socijalne veštine, uključujući vođstvo, uticaj, komunikaciju, razvoj drugih, kataliziranje promene, rešavanje konflikata, izgradnja čvrstih veza, timskog rada i saradnje

 

Na prvo čitanje ova definicija mi je bila dovoljna, ali kad sam se malo zamislila i zapitala, shvatila sam da mi nije dovoljno jasna i konkretna. Tragajući dalje došla sam do samog izvora- do definicije tvoraca koncepta emocionalne inteligencije- Pitera Saloveja i Džona Majera, koji su je odredili kao:

skup sposobnosti koje bi trebale doprineti tačnijoj proceni i izražavanju svojih emocija, kao i proceni tuđih emocija i upotrebi osećanja u motivisanju, planiranju i postignuću ciljeva u životu’.

Ako nekog zanima, prvi naučni rad o emocionalnoj inteligenciji se nalazi ovde

Veliku zahvalnost dugujem profesoru Vladimiru Takšiću sa Filozofskog fakulteta u Rijeci koji mi je pomogao tako što mi je poslao svoju doktorsku disertaciju. U njoj sam pronašla sve potrebne informacije za izradu diplomskog rada i kreiranje treninga “Emocionalna inteligencija”

Prva definicija emocionalne inteligencije bila je da je to

’sposobnost praćenja svojih i tuđih osećanja i emocija, i upotreba tih informacija u razmišljanju i ponašanju.’

definicija emocionalne inteligencije

Foto: jill111

Prema mišljenju  samih autora ova definicija naglašava samo opažanje i regulaciju emocija, a ispušteno je razmišljanje o osećanjima. Tako kasnije predlažu revidiranu definiciju prema kojoj  ’emocionalna inteligencija uključuje: 

 • sposobnost brzog zapažanja, procene i izražavanja emocija;
 • sposobnost uviđanja i generisanja osećanja koja olakšavaju mišljenje;
 • sposobnost razumevanja emocija i znanje o emocijama;
 • i sposobnost regulisanja emocija u svrhu promocije emocionalnog i intelektualnog razvoja’

 

Navedena definicija je oblikovana u dijagram koji pokazuje odnos i međusobnu zavisnost sposobnosti i veština koje uključuje.

Četiri navedene sposobnosti poređane su prema složenosti psihičkih procesa koje uključuju od jednostavnijih (zapažanje i izražavanje emocija) do složenih (svesnost, refleksivnost i regulacija emocija). Osim toga, svaka opisana sposobnost pobliže je opisana sa još četiri sposobnosti poređane prema razvojnom načelu: prvo se navode ranije razvijene sposobnosti, a zatim slede one kasnije razvijene i više integrisane.

Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju

A nivo: Percepcija, procena i izražavanje emocija

 •  sposobnost zapažanja emocija u nečijem fizičkom stanju, osećanjima i mišljenju
 • sposobnost zapažanja emocija kod drugih osoba, u umetničkim delima ili slično, kroz jezik, zvuk, pojavnost i ponašanje
 • sposobnost preciznog izražavanja emocija, kao i izražavanje potreba povezanih s tim osećanjima
 • sposobnost razlikovanja tačnog od neadekvatnog, odnosno iskrenog od lažnog u izražavanju emocija

B nivo: Emocionalna facilitacija mišljenja

 • emocije određuju redosled mišljenja tako da usmeravaju pažnju na važne informacije
 • emocije su dovoljno jasne i dostupne, pa pomažu prosuđivanju i pamćenju događaja koji su u vezi sa različitim osećanjima
 • različiti pogledi na stvari menjaju emocionalna stanja podržavajući mogućnost procene iste situacije sa različitih strana
 • emocionalna stanja olakšavaju pristupe specifičnim problemima: tako sreća olakšava induktivno mišljenje i kreativnost

emocije i misljenje

Foto: geralt

C nivo: Razumevanje i analiza emocija: upotreba emocionalnih znanja

 • sposobnost imenovanja emocija i prepoznavanje odnosa između reči i samih emocija (kao npr. sviđati se i voleti)
 • sposobnost interpretiranja značenja koja emocije prenose ( npr. da je tuga povezana sa nekim gubitkom)
 • sposobnost razumevanja složenih mnogostrukih  osećanja ( kao npr. istovremeni osećaj ljubavi i mržnje)
 • sposobnost prepoznavanja verovatnih prelaza između emocija-prelaz iz ljutnje u sram

D nivo: Refleksivna regulacija emocija u promociji emocionalnog i intelektualnog razvoja

 • sposobnost otvorenosti za osećanja-za ona prijatna kao i za ona neprijatna
 • sposobnost refleksivnog uživljavanja ili odvajanja od emocija zavisno od procene korisnosti
 • sposobnost refleksivnog praćenja emocija u odnosu na sebe i druge kao i koliko su tipične, jasne, uticajne ili odmerene
 • sposobnost upravljanja svojim i tuđim emocijama ublažavajući neugodne i pojačavajući ugodne emocije

O tome zašto je važno da imamo znanja o emocijama i da ih ne delimo na pozitivna i negativna, kao i kakve to veze ima sa svakodnevnim životom govorim više u ovom videu

Šta znači biti emocionalno inteligentan?

Emocionalna inteligencija nije stanje, nije osobina koju imate ili nemate, to je proces orijentisanja u svetu, unutrašnjem i spoljašnjem. To je proces koji zahteva posvećenost, hrabrost, radoznalost i istrajnost.

Biti emocionalno inteligentan znači razumeti osećanja, znati kako nastaju i čemu služe. To znači prihvatati osećanja kao znak ljudskosti a ne doživljavati ih kao znak slabosti. Biti svestan svojih osećanja ali znati kada i kome je bolje ne pokazati ih. Zastati, preispitati se, korigovati mišljenje i ponašanje.
Druge je moguće razumeti samo u onoj meri u kojoj razumete sebe. Isto je i sa prihvatanjem.

Kaže se da što više jezika čovek govori, to više vredi, bogatiji je. Razumeti jezik osećanja i govoriti ga znači bolje i lakše se snalaziti u svetu.

Osećanja su naši mudri savetnici i vodiči. Ako ne razumemo njihov jezik i kažemo “Šta to brbljaš, ćuti tu!“ to je kao da idemo kroz život bez jednog čula. Bez unutrašnjeg oka, uha, dodira, ukusa ili mirisa. Kao i učenje bilo kog drugog jezika, zahteva posvećenost i vreme. Nekada je dovoljno čitanje knjiga, razmišljanje i razgovori, a nekada je potrebno “ići na časove“. Nekada je potrebno nekoliko meseci, nekada više godina da se savlada taj jezik.
Niko nije kriv što ne zna, malo ljudi je imalo tu privilegiju da ih odmalena uče jeziku osećanja. Ali zato svaka odrasla osoba ima mogućnost i odgovornost da uči i razvija se. Zbog sebe i zbog drugih. Druge je moguće podržati na njihovom putovanju, ali samo ako oni to žele. Nemoguće je pomoći nekom ko pomoć ne želi.

Da li postoje emocionalno neinteligentni ljudi?

Kada kažemo za nekog da je emocionalno neinteligentan to zvuči uvredljivo i konačno.

Inteligenciju možemo definisati kao kapacitet za učenje i razumevanje. U tom slučaju emocionalna inteligencija bi bila kapacitet za učenje i razumevanje u oblasti emocionalnog funkcionisanja. Nekom to ide lakše, nekom teže. Nekom  ide brže, nekom sporije.

Verovatno ćete se svi složiti da je Novak Đoković rođen sa talentom za tenis. Ali, da li bi bio tu gde jeste da nije svakodnevno naporno trenirao? Ne može svako da postigne Noletove uspehe, ali svako ko želi može da nauči da igra tenis dovoljno dobro da se rekreira i zabavlja.

Slično je i sa čitanjem i pisanjem. Malo je vrhunskih književnika ali većina ljudi nauči da čita i piše dovoljno dobro za svakodnevno funkcionisanje i snalaženje u životu.

kako se razvija emocionalna inteligencija
Vežba čini majstore 🙂

Foto: PourquoiPas

Emocionalna inteligencija bi se možda preciznije mogla nazvati emocionalna znanja i emocionalne veštine, kao što su:

 • Razumevanje šta i zašto osećamo,
 • Svest o tome kako utičemo na druge,
 • Razumevanje osećanja drugih ljudi u raznim situacijama,
 • Efikasno upravljanje osećanjima drugih i njihovim ponašanjem (suprotno od manipulacije!),
 • Razumevanje veze između emocija, misli i ponašanja,
 • Očuvanje pribranosti i u stresnim situacijama i okolnostima,
 • Prevazilaženje stresa,
 • Podsticanje najboljeg u drugima,
 • Asertivnost u komunikaciji sa drugima ( zalaganje za sebe uz uvažavanje drugih),
 • Lako prilagođavanje promenama,
 • Fokusiranje na dobro i pozitivno u sebi, drugim ljudima i situacijama,
 • Postizanje i održavanje generalno dobrog raspoloženja,
 • ….

Umesto etiketiranja sebe ili drugog kao emocionalno neinteligentnog ili glupog, preciznije je i konstruktivnije govoriti o nedovoljnom znanju o emocijama i nedovoljno razvijenim emocionalnim veštinama.

Kod nekih psiholoških i neuroloških poremećaja zaista postoji nemogućnost razumevanja i kontrole emocija, ali takvi poremećaji su relativno retki. Većina ljudi poseduje kapacitet za postizanje optimalnog psihičkog i emocionalnog funkcionisanja. Ima ljudi koji malo znaju o emocijama i nemaju razvijene emocionalne veštine, a ti ljudi se dele na one koji žele da uče i razvijaju se i one koji to ne žele.

 O tome šta je emocionalna inteligencija sam  sa još dve koleginice govorila u emisiji Porodični vodič, između ostalog i o tome šta su emocije i kako nastaju, kako se razvija emocionalna inteligencija, ko su emocionalno inteligentne osobe…

Kako se razvija emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija se, kao i svaka druga veština, razvija kroz praksu i primenu. Teorijska osnova je neophodna da bismo znali o čemu se radi, ali nije dovoljno samo čitati i razmišljati. Potrebno je primenjivati i isprobavati u praksi. To podrazumeva pokušaje i pogreške, podrazumeva trapavost i frustraciju u početku, to je sastavni deo svakog učenja.

Volim da napravim paralelu između vežbanja tela i vežbanja emocionalne inteligencije. Nije dovoljno da znate da treba da radite određene vežbe, potrebno je da ih zaista radite. Takođe, nije dovoljno da jednom uradite određeni set vežbi, potrebno je da redovno vežbate. Kako vreme prolazi i stičete kondiciju, vežbanje postaje sve lakše a telo oblikovano sve lepše. Isto je i sa razvijanjem i vežbanjem emocionalne inteligencije.

Ako obraćate pažnju na svoje i emocije drugih ljudi, ako ih prihvatate i pokušavate da ih razumete, na dobrom ste putu da razvijete svoju emocionalnu inteligenciju.

Kao što sam ranije u tekstu navela, emocionalna inteligencija se sastoji iz više sposobnosti. Svaka od njih može da se vežba i razvija.

Nadam se da će vam primer koji koristim na treningu Emocionalna inteligencija pomoći da se inspirišete i počnete sa vežbanjem 🙂

Zamislite da ste se dogovorili sa prijateljicom da idete u pozorište, i da se tamo nađete u 19h. Prijateljica kasni.

Šta osećate?

Različiti ljudi odgovaraju različito:

-osećam ljutnju,

-osećam strepnju,

-osećam zabrinutost,

-osećam tugu

-osećam stid…

Takođe, različiti ljudi će ove različite emocije osetiti u različitom intenzitetu.

Kako to da u istoj situaciji različiti ljudi osete različite emocije različitog intenziteta?

Odgovor na ovo pitanje daje Zoran Milivojević kroz model kružne emocionalne reakcije. Prema tom modelu, ukratko, emocija nastaje tako što nekoj situaciji koja je neutralna pripisujemo određeno značenje i određenu važnost.

U primeru sa prijateljicom, značenja mogu da budu sledeća:

-ona me ne poštuje- osećam ljutnju,

-nešto joj se dogodilo- osećam zabrinutost,

-stojim ovde sama i svi me gledaju i misle kako sam jadna- osećam stid.

Intenzitet emocije zavisi od toga koliko nam je važna određena situacija.

Kao vežbu predlažem da se setite neke situacije u kojoj ste doživeli neku emociju, i da vidite koje značenje i koliku važnost ste joj pripisali.

Pravilno usmeravanje emocija

Emocije su adekvatne i koriste nam kada pravilno protumačimo situaciju i kada joj pridamo odgovarajuću važnost. Neadekvatne su kada nepravilno protumačimo situaciju i pridamo joj preveliku ili premalu važnost.

Primer sa polaganjem ispita je dobar za ilustraciju.

Pripremate se za polaganje ispita i mislite sledeće:

-ovo je jedan ispit i jedan korak ka diplomi, bilo bi dobro da ga položim, ali neće biti smak sveta i ako ne položim – osećam blagu tremu koja me motiviše da učim i dobro se pripremim

-moram da položim ovaj ispit, svako ko padne ispit je glup, sramota je pasti ispit- osećam tremu koja me blokira i ne mogu ni da mislim ni da pamtim

Iz ovog primera vidimo da se trema nije “dogodila”, nastala je kao posledica pripisivanja određenog značenja i značaja situaciji.

Isti princip primenjuje se na sve ostale sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju- znanje, tačne informacije i vežba, vežba, vežba 🙂

emocionalno inteligentna osoba

Foto: jill111

 

Sledeće aktivnosti mogu da pomognu u razvijanju i vežbanju emocionalne inteligencije:

 • vođenje dnevnika osećanja,
 • čitanje o emocijama i emocionalnim reakcijama,
 • preispitivanje- da li je ovo što osećam adekvatna ili neadekvatna emocija?
 • razmišljanje i analiza situacija u kojim se ne snalazite emocionalno,
 • analiza načina na koje pokazujete emocije- da li dovoljno jasno dopirete do drugih i komunicirate svoje emocije?

 

Prepoznati i razumeti svoje emocije

Za kraj, jedan primer iz mog života, koji ilustruje šta znači prepoznati, prihvatiti i razumeti svoje emocije:

Kroz primere se sve lakše razume.
Evo na primer ja.
Trenutno mi se što dešavaju što sama pravim jako lepe promene u životu.
Jako lep period sa mnogo lepog. Toliko lepog da prevazilazi i moj optimizam.
Neprijatnih događaja i situacija skoro da nema, i ako ima zanemarljivo su malog intenziteta i važnosti.
Rekli biste životna faza iz snova. Milinica.
Jeste, ja se slažem.
Rekli biste verovatno, neko kome tako dobro ide može samo po ceo dan da skakuće i pevuši od sreće.
Ovih dana osećam popriličnu napetost, plačljiva sam, preosetljiva, vrzmaju mi se svakakvi strahovi, želudac me bolucka…

Pozitivno razmišljanje bi mi u ovoj situaciji “pomoglo”?

Tako što bih govorila “moj život je savršen i sve je u savršenom redu”.

Pored svega što osećam a vrlo je neprijatno bojala bih se da ću tim negativnim mislima ili osećanjima privući nešto negativno.
Pa bih još žustrije govorila “moj život je savršen i sve je u savršenom redu.”
Zamišljala bih sebe kako razdragano skakućem po cvetnom proplanku jer, “moj život je savršen, sve je u savršenom redu, Univerzum me voli.”
I u najboljem slučaju bih dobila čir na želucu.

Šta sam uradila umesto toga?
Prepoznala sam svoja osećanja.
Zapitala se koja je njihova svrha, šta mi poručuju.
Obratila sam pažnju na sebe i zapitala se šta mi treba i kako mogu sebe da podržim.
Shvatila sam sledeće- to kako se sada osećam je savršeno normalno. I pozitivne, lepe promene su promene. Znači stresori.

Stres je reakcija organizma na promene, potrebna mu je dodatna energija da se prilagodi.
Daklem, pod stresom sam, znam zašto, ne teram sebe da ne budem pod stresom nego dajem sebi vremena da se prilagodim.
Smanjila sam sve obaveze na minimum, leškarim, pijem tečnost, jedem voće i povrće, šećkam se koliko mi se šećka, plačem kad mi se plače, dozvoljavam sebi da burno reagujem (vodeći naravno računa da pritom nikog ne povredim)….

Ukratko, negujem sebe jer mi je to sada potrebno. Simptomi stresa su mi pokazali šta mi treba.
Svesna sam da ova faza neće trajati doveka i ne brinem se.
Moj život, ja ga ovako živim. Vi pravite vaše izbore, ali pažljivo.

Iz teksta Tajna moć podsvesti i zakon privlačenja neće izlečiti tvoj život”

 

 

Još inspirativnih tekstova pročitajte u knjizi “Putovanje u središte srca”

Ovo su neki od komentara čitalaca 🙂

“Znaš onaj osećaj kad posle sunčanog dana uđeš u kuću i popiješ čašu hladnog soka?
Ili kad se ušuškaš u mekiša ćebence posle posla?
Ili kad prvi put ugaziš u more na letovanju?
E pa čitanje tvoje knjige je bolje! Hvala ti! 🌷🌷🌷”

“Ovo je najnežnija knjiga! Osećam se kao da sama sebe grlim dok je čitam.”

“Putovanje u središte srca sam pročitala.Skroz realna i bez puno filozofija napisana knjiga.Usmerava na uspešan životni put.Hvala od srca ❤ “

“Uz ovu knjigu počinjem da volim ono svoje pravo ja koje se polako budi. Hvala Vam.”

“Pročitala sam Vašu knjigu, nisam oka sklopila od sinoć a radim od 14h i ne žalim 🙂 nakupila sam se energije za sto godina :)) svaka Vam čast 🙂 tražili su mi ljudi na čitanje i ne dam! ljubomorno je čuvam! 🙂 mogu samo iz moje ruke da bace pogled da ne bi oštetili moju amajliju za lepo raspoloženje i ispravno razmišljanje 🙂 hvala Vam 🙂 ”

Želite knjigu “Putovanje u središte srca” u svojoj biblioteci? Da vam bude pri ruci svaki put kad vam zatreba razumevanje, uteha, ohrabrenje i vetar u leđa?

Cena knjige je 1650 dinara (+ troškovi dostave 283 din).

Šaljem je post ekspresom i stiže na vašu adresu u roku od dan-dva.

Cena za inostranstvo (sa troškovima dostave) je 22 E (plus provizija ako plaćate Western Unionom)

PayPal uplatu možete da izvršite ovde

PS: Za knjigu “Putovanje u središte srca” mnogi čitaoci su mi pisali da je to knjiga koja se poklanja voljenima. Iz tog razloga sam odlučila da ako naručite tri primerka knjige četvrti dobijate na poklon 🙂

dobre knjige

 

Pišite mi i naručite svoj primerak!

 

Autorka svih tekstova na ovom blogu je Jelena Pantić, psiholog, Novi Sad

 

6 thoughts on “Emocionalna inteligencija- šta je i kako je povećati

 1. Mario Bugarević says:

  Svaka čast Jelena! Sve zaokruženo na jednom mestu: ko želi da uči ima koncizno i jasno opisano sve šta je za početak neophodno da shvati svoje i tuđe emocije, mehanizmi kako one funkcionišu, njihov značaj i uticaj na sam naš život i doživljaje svih vrsta kroz koje svakodnevno prolazimo, koje živimo.
  Na internetu se može naći mnogo literature vezane za emocije, mnogo članaka i blogova, pa čak i foruma i tekstova narazličitijeg tipa, pri čemu ima dosta populističkih i senzacionalističkih tekstova, ne toliko tačnih, funkcionalnih i korisnih, pisanih od strane nedovoljno stručnih i adekvatno obrazovanih autora. Ovaj tekst se razlikuje i posebno ga izdvajam od svega navedenog kao strukturalno odlično formirani prikaz emocija i emocionalne inteligencije kao posebne dimenzije nas kao živih bića i kako se one prepoznavaju, razumeju, uče, kako im se prilagođava ili kako uz pomoć njih prilagođavamo naše mišljenje i naša ponašanja u odnosu na okolnosti života kroz koje prolazimo, situacije koje nas svakodnevno zatiču, ponekad manje a ponekad više spremne da odgovorimo na njih.
  Neretko se mogu čuti opisi doživljaja iz upravo minulog dana tipa:
  “Jao, ja sam poludela!”, “To mi je bilo traumatično!”, “Ne mogu da svakodnevno trpim takve stresove!”,
  “Šef me mrzi!”, “Ona je manipulatorka”, i tako mnogo neadekvatno rastumačenih sopstvenih emocija u situacijama kroz koje se zapravo mi ogledamo, onako kako smo ih doživeli, odnosno razumeli i na osnovu toga smo se nekako ponašali.
  Tako da je za svaku pohvalu ovaj sažet i krajnje jasan tekst, uputstvo za život, nešto krajnje bitno što bi trebalo svako da zna ko želi da sebe upozna bolje, bolje da razume ponašanja i emocije drugih, gradi kvalitetnije odnose i adekvatnije se oseća, misli i ponaša u odnosu na svakodnevne situacije u životu.
  Time naravno i da svoj život, kao i živote onih do kojih im je stalo učine kvalitetnijim, lepšim, zadovoljnijim sobom i odnosima koje sa drugima grade.
  Na sve ovo bih jedino mogao da dodam, da ko želi više da stekne znanja o emocijama i emocionalnoj inteligenciji obavezno pročita knjigu “Emocije” od dr Zorana Milivojevića i tvoju knjigu “Putovanje u središte srce”, kao vrlo zahvalne priručnike za sam život.
  Hvala! 🙂

  • Jelena Pantić says:

   Hvala Mario 🙂
   Krenula sam da pišem i o Milivojevićevoj knjizi Emocije i još nekim pa sam shvatila da bi tekst bio predugačak. Pisaću o literaturi u nekom od narednih tekstova.

 2. marmi says:

  Kad im posvetiš pažnju emocije stvarno mogu biti zdravo interesantne 🙂 Šalu na stranu , dok nisam razmišljaja o tome šta , kako i zbog čega osećam nisam ni bila svesna od koliko se emocija sastojimo. U suštini sam zadovoljna svojim životom , no prihvatam sebe i druge u svim stanjima , samim tim što mi odgovara asertivno ponašanje. Srećnom me čini zahvalnost na onom što imam , ljutom ponašanje osoba koje su sklone kritikovanju drugih , a da pri tom svoje ponašanje ne primećuju , tužnom svesnost o nemoći u pojedinim situacijama . To su u ovom trenutku preovlađujuće emocije u mom životu , naravno uz neizmerno zadovoljstvo pri čitanju tvojih tekstova i učenju iz njih. Život je škola , zar ne ? 🙂

  • Jelena Pantić says:

   Draga Marmi, dugo te nije bilo da progunđaš na blogu, jako si me obradovala! 🙂
   Jeste, život je škola i što više znamo, i primenjujemo, bolje ocene dobijamo. Bolje ocene u vidu više zadovoljstva i više zdravo lepih odnosa sa ljudima 🙂

 3. Milica says:

  Extra tekst.Super ako neko vjeruje u zakon privlacenja, super ako pomaze. Ali ja sam vise za prihvatanje svojih emocija nego da se pravim da je tuga sreca ili da se kupam u parama a u stvarnosti nemam za hljeb. Sve u svemu ovaj tekst ću jos pročitati bar jednom 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *