Ljubavne veze

Koliko košta ljubav i može li da se kupi na kredit

Deka i unu­ka sto­je is­pred iz­lo­ga pro­dav­ni­ce igra­ča­ka. Unu­ka gle­da ku­ći­cu za lut­ke ši­rom ot­vo­re­nih oči­ju. Deka gle­da unu­ku sa lju­bav­lju. Di­van pri­zor. Ne­žan. Iz­nad te sli­ke sto­ji rek­la­mni slo­gan jed­ne ban­ke: „Ako ne mo­že­te da ka­že­te …

Pročitajte više

Ostaću slobodan, neću se vezati

„Ostaću slobodan, neću se vezati, važno je samo dobro se zezati.“ Peva Bora Čorba Himna svih onih koji imaju izbegavajući stil afektivnog vezivanja. Oni koji imaju siguran stil afektivnog vezivanja znaju da: -je emocionalno vezivanje urođena …

Pročitajte više

Emocionalno vezivanje- da ili ne?

Ako nemamo biljke, nemamo ni obavezu da ih zalivamo i negujemo. Ali, ostajemo uskraćeni za mirise i boje kojim nas daruju. Ako nemamo ljubimce, nemamo ni obavezu da ih hranimo i negujemo, Nemamo obavezu da im …

Pročitajte više

Tajna uspešne veze-dobra svađa!

Šta utiče na stabilnost i dugotrajnost ljubavne veze? Pokazivanje ljubavi? Pažnja? Nežnost? Podrška? Strast? To su sve važni i neophodni sastojci ljubavne veze, ali… Iako na prvi pogled deluje neobično, brojna istraživanja pokazuju da je način na …

Pročitajte više