Moć uma

Ljudska bića se od ostalih živih bića razlikuju, između ostalog i po tome što imaju sposobnost zamišljanja. Mi možemo mislima da se vratimo u prošlost i ponovo proživljavamo neke događaje, a možemo i mislima da odemo …

Pročitajte više