Usluge

Tri koraka do ljubavi prema sebi

Razvijanje ljubavi prema sebi je proces i potrebno je vreme da bismo promenili stav prema sebi i način na koji vidimo i doživljavamo sebe. Ali, nije dovoljno samo vreme. Potrebno je raditi nešto u toku tog vremena.

Šta je to što možemo da radimo svaki dan i da na taj način povećavamo ljubav prema sebi?

Ima mnogo načina, a ja sam za vas izabrala tri koja su se u mojoj i praksi mojih klijenata pokazala kao najjednostavniji i najefikasniji!

Pročitajte više